Nước tắm nóng & lạnh

Trong nhà tắm phòng này có vòi sen tắm có nước nóng hoặc lạnh để tắm.